JEANETTE JANSEN


Jeanette Jansen (1964) bewondert de verweerde beelden uit de oudheid, die ze

- juist door de aantasting van de tijd - prachtig vindt. Ze heeft ontzag voor de kracht, souplesse en schoonheid van mens en dier. Daar haalt zij haar inspiratie uit. Dit komt tot uiting in haar beelden. Door het weglaten en de houding benadrukt zij datgene wat haar zo fascineert.

De thema-s zijn dan ook mensen en dieren, tastbaar gemaakt in bronzen beelden. Vaak vertonen ze imponerend en krachtig gedrag, zoals stieren en paarden en hazen dat kunnen.