ANTOINETTE BRIET


Opleiding: Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam bij Paul Grégoire, Piet Esser en Théresia v.d. Pant

Mijn thema’s komen uit mijn leven. Ik herken die in sommige dieren. In de dierenvormen voel ik me vrij. Wat mij persoonlijk treft in het dier probeer ik zoveel mogelijk te benadrukken, toch moet het beeld in eerste instantie overkomen als karakteristiek voor dat dier.

Eenmaal gekozen voor een bepaald thema, probeer ik dat op vele manieren uit te werken wat betreft vorm, structuur en huid. Opdrachten en vrij werk wisselen elkaar af en dat vind ik een fijne kruisbestuiving. De voorwaarden voor een opdracht leiden vaak tot nieuwe wegen.