FRANK BIEMANS


“Zoals het interval in de muziek de ruimte is tussen de tonen, zo vormen de ruimtes tussen het glas een wezenlijk bestanddeel in mijn werk.”

Frank Biemans is aanvankelijk bekend geworden met vlakglasobjecten, maar werkt tegenwoordig vooral met de fusetechniek waarbij stukken vlakglas met elkaar worden versmolten. De resultaten zijn objecten, schalen of reliëfs, soms figuratief, soms abstract.

Vaak worden deze objecten in het (dag)licht vrij in de ruimte of voor een raam geplaatst. In verschillende werken gebruikt hij kleurpoeders en glasgranulaten zodat een soort glazen schilderijen het resultaat zijn.