MARIJKE IN DEN BOSCH

Marijke heeft zich sinds 1997 geheel gericht op het creëren van keramische en bronzen beelden. Belangrijkste inspiratiebron voor haar is en blijft de mens. Begrippen ‘oer’ en ‘puur’ zijn van toepassing op haar werk. De poses van de beelden geven het karakter van de mens weer. Hoofden zijn bij Marijke’s beelden slechts summier aangegeven en gelaatsuitdrukkingen ontbreken geheel.

Mede hierdoor zijn haar beelden universeel en zeer toegankelijk. Door de jaren heen is te zien dat Marijke een zeer eigen stijl heeft ontwikkeld, haar beelden zijn van verre herkenbaar als zijnde van haar.