HANS VAN UDEN

Hans van Uden is al zijn hele leven bezig met vormgeven en is vanaf zijn 30e als kunstenaar actief, aanvankelijk als schilder, later in de grafische vormgeving en sinds 19 jaar als beeldhouwer. 

De steen draagt vaak een eigen vormgeving in zich, dit is voor hem het startpunt van een beeld. Hij laat altijd een stuk van de oorspronkelijke steen bestaan. Hierdoor lijken de beelden uit de steen te ontspruiten en ontstaat een krachtenveld tussen de oorspronkelijke steen en de uiteindelijk vorm en horen steen en vorm bij elkaar en versterken elkaar.

Hij werkt vaak vanuit een levend model en tracht de zelfbeleving van het model te verbeelden. Aan elke pose gaat iets vooraf en is de inleiding voor hetgeen staat te gebeuren. In die zin zijn zijn beelden een bevroren moment waarin het model haar zelfbeleving toont.