LEON VEERMAN

Leon Veerman put zijn inspiratie vooral uit de natuur. In zijn beelden combineert hij organische en geometrische vormen tot spannende sculpturen in brons, die verwijzen naar de eeuwig in beweging zijnde natuur.

Aan het begin van zijn kunstenaarschap maakte Veerman beelden van gestileerde vogels, de laatste jaren maakt hij opnieuw vogels. In tegenstelling tot hun realistische voorgangers, zijn ze nu niet meer dan een kromming in het brons, een golf met vleugels. Bovenop is de glimmend gepolijste kop, de langgerekte beesten steken hun kop in het zand of juist hun neus in de wind. Het zijn karikaturen met menselijke eigenschappen.

Leon Veerman patineert al zijn beelden zelf, het patina aanbrengen is de finishing touch van een bronzen beeld.