ASTRID HUISMAN BIEMANS

Astrid Huisman Biemans werkt dagelijks in haar atelier om haar kunstwerken - zowel schilderijen als bronzen beelden - vorm te geven.

Door de dynamische toets in haar bronzen kunstwerken, wordt de aandacht van de toeschouwer getrokken. Door de reductie van de realistische weergave zie je de voornaamste lijnen en vormen, waardoor de zeggingskracht van haar bronzen sculpturen wordt geïntensiveerd. Het zijn sculpturen die je houvast geven, ook omdat ze zowel kwetsbaar als krachtig zijn. Kwetsbaar, teder, zoekend, eigenwijs, beminnend, vriendschappelijk, trots en vooral energiek.

Haar kleurrijke schilderijen worden vervaardigd in diverse technieken. In de toetsen van de verfstreken ligt de dynamiek. De essentie van de beweging wordt neergezet in enkele streken en kleurvlakken.