LIESBETH  RUTTEN

Liesbeth verbeeldt de zielenroerselen van de mens in brons.

In de enkelfiguren plaatst zij sobere vrouwfiguren in een dynamische houding . Het zijn voorbijgangsters in de tijd die als een zoekende pelgrim  en/of  als ijdele catwalker door het leven gaan.

De gestileerde dubbelfiguren, die in liefdevolle relatie tot elkaar staan, verbeeldt zij daarentegen in een statische houding.

In de geabstraheerde bronzen speelt zij graag met structuren van symbolische beeldelementen die zij vindt in de natuur  en die altijd weer terugvoeren naar haar  innerlijke belevingswereld.

Zij werkt  alle beelden volledig zelf af; frezen, slijpen, schuren, patineren, oppoetsen en in de steen lijmen.